Combo 10 miếng lót bệ ngồi tolet – đồ tiện ích du lịch

35,000  25,000 

Đi du lịch chắc sẽ không thể tránh được những nơi tolet mất vệ sinh. Miếng lót này là một giải pháp giúp bạn xử lý được vấn để này một cách hoàn hảo.