Bộ sang chiết mỹ phẩm tiện dụng đi công tác hoặc đi du lịch

100,000  50,000 

Bộ sang chiết mỹ phẩm gồm 5 lọ tiện dụng cho việc sang chiết mỹ phẩm khi bạn đi công tác ngắn ngày hoặc đi du lịch.